Mässmonter till ST SolutionsMässmonter som används runt om i landet på mässor för klassiska bilar. Monteringsbara väggar med illustrationer, belysningslösningar som t.ex. bakgrundsbelyst systembeskrivning på plexiglasskiva med monterade sensorer.

Monterns utseende är baserat på den grafiska profil som vi tagit fram för ST Solutions. Profilen kan ses här →

mässmonter 3d visualisering
mässmonter 3d visualisering
mässmonter bild

Fler uppdrag inom tryckst solutions annons nä'rbild
folder trycksak comviq
← översikt tryckuppdrag