Bli kontaktad

Ring:

073-255 86 25


Mejla:

niklas@widecircle.se


Kontakt: Niklas Hallgren

Jag vill bli kontaktad


Flerspråksfolder för Comviq


På uppdrag av KAPI. Sexsidig folder till Comviq på sex stycken olika språk.

WideCircle har stor erfarenhet av att jobba med olika språk. Som t.ex. tigrinja, polska, persiska och arabiska.

trycksak comviq
utvikt trycksak multispråk

Se fler trycksakerroll-up sgbk

ikoner med vatten