Ring:

073 - 255 86 25


Mejla:

niklas@widecircle.se


Kontakt: Niklas Hallgren

Flerspråksfolder för Comviq

På uppdrag av KAPI skapade vi en sexsidig folder till Comviq på sex stycken olika språk.

WideCircle har stor erfarenhet av att jobba med språk som t.ex. tigrinja, polska, persiska och arabiska.

uppfälld flyer
multispråksflyer

Axplock av trycksaker