Ring:

073-255 86 25


Mejla:

niklas@widecircle.se


Kontakt: Niklas Hallgren

Flerspråksfolder för Comviq

På uppdrag av KAPI skapade vi en sexsidig folder till Comviq på sex stycken olika språk.

WideCircle har en stor erfarenhet av att jobba med olika språk som t.ex. tigrinja, polska, persiska och arabiska.

uppfälld flyer
multispråksflyer

Ett axplock av trycksaker