Ring:

073 - 255 86 25


Mejla:

niklas@widecircle.se


Kontakt: Niklas Hallgren

Bok till Leader Åland

Vi fick i uppdrag av Leader Åland att skapa layout och design av en bok medn samling projekt de gjort genom åren. De olika projekten och dess data behövde presenteras tydligt. För att presentera datan använde vi oss av infografik. Leader är en arbetsmetod för lokal samhällsutveckling inom EU.

framsida flera böcker
uppslag bok illustrationer
uppslag
närbild bok sida
bok
närbild bok sida
layout bok
design bok
närbild bok
uppslag i bok
närbild illustration
uppslag bok
illustrationer

Axplock av trycksaker