Värt att läsa

Framgångsfaktorer för att lyckas med Interims förfrågan

 1. Anpassa kravprofilen till interimsuppdraget
  I de allra flesta fall är ett interimsuppdrag en tillfällig lösning för en permanent linjeroll. Det kan innebär att långsiktiga strategiska arbetet får mindre betydelse och det operativa arbetet mer fokus. Eftersom det är en kortare tidshorisont för uppdraget jämfört med den permanenta rollen bör kravprofilen anpassas efter behov och prioriteringar med fokus på vad som är viktigast för rollen de närmsta 6 månaderna.
 2. Nyttja tillfället för en kompetensinjektion
  När man tillsätter en interimschef kan det vara bra att inkludera kandidater som är något överkvalificerade i urvalsprocessen för att samtidigt få erbjuda en kompetensinjektion för verksamheten.
 3. Kvalitetssäkra rekryteringsföretaget
  De flesta interimstillsättningar kräver snabbhet, kvalitén i tillsättningen skall vara lika hög som vid en sedvanlig rekrytering, har andra förutsättningar och kräver speciella processer för att vara framgångsrik. Det som är avgörande är att löpande verka proaktivt för att ha full kontroll på sin kandidatdatabas och kandidaternas tillgänglighet. Nyckelfaktorn gällande interim är tajming och vårt sätt att arbete löpande med våra kandidater gör att vi presentera kvalificerade kandidater inom 36 timmar, till alla typer av uppdrag.
 4. Rekryteraren
  Viktig aspekt är personen som utför rekryteringsuppdraget. Vi arbetar gemensamt för att det oftast är fråga om snabba processer och utmanande rekryteringsuppdrag för att kvalitetssäkra och få bäst resultat i processen. Vi hanterar varje enskilt steg från den första kunddialogen tills interimsuppdraget är genomfört och avslutat.
 5. Kompetensbaserad urvalsprocess
  Vi arbetar bara med kompetensbaserade interimstillsättningar. Vi utgår alltid från uppdragsgivarens specifika behov för varje enskilt uppdrag. Med en kompetensbaserad urvalsprocess säkerställer vi rätt person till varje uppdrag. Vi anser att kön, ålder etnicitet inte får ha en påverkan på tillsättningen. Viktiga faktorer i beslutsprocessen kompetensen, erfarenheten och kostnaden.
 6. Timemanagement
  Viktigaste aspekten för oss är timemanagement med alla parter för att hålla tidslinor i processen.
 7. Bakgrundskontroll och referenstagningar
  Alltid viktigt med bakgrundskontroll och referenser och viktigt att beakta att referenser kan ge både ris och ros och även bakgrundskontroller.
 8. Konsultarvoden
  Arvodet för en interimskonsult varierar på samma sätt som lönenivåer varierar mellan olika tjänster och branscher. Kostnaden inkluderar konsultens lön, arbetsgivaravgifter, tjänstepension, semester, sjuklön, rekryteringsarvode, ansvarsförsäkring och andra mindre omkostnader. 
 9. Förutsättningar för ett framgångsrikt uppdrag
  Ge konsulten en bra start, med tydlig förväntansbild, tydliga ansvar och befogenheter samt vilka resultat som ska skapas. En strukturerad introduktion för konsulten med väsentlig information för att snabbt kunna sätta sig in i uppdraget. Samt att tekniska hjälpmedel finns på plats och anpassade första dagen så som dator och telefon.Uppföljning löpande med kund och konsult för kommunikation är A och O för ett framgångsrikt samarbete.
Interimkonsult på kontoret

Sammanfattning

Vi beaktar alltid dessa 9 punkter vid interimstilllsättningar för att skapa en bra tillsättning för alla parter.

Det är ganska ofta som ett interimsuppdrag resulterar i en tillsvidareanställning och det tycker vi är en riktig framgångsfaktor och att vi även stöttar kunden med en långsiktig lösning