Konsultuppdrag för alla typer av kvalificerade chefer och specialister

Om oss

Vi arbetar med en modell för våra konsultuppdrag och partnerskap som präglas av personligt engagemang, effektiva matchningar och tydliga förväntningar. Både för att erbjuda rätt konsult för uppdraget men även för att även säkra behov av förändring, genomlysning av processer, förbättringar, systemförändringar mm. Detta möjliggörs genom en tydlig process som genererar ett scope med kravprofil, uppdragsbeskrivning, tidsplan, förväntningar och leverablar.

Ni kan känna er trygga genom hela fasen då vi vid behov erbjuder möjlighet att snabbt skala upp respektive skala ner omfattningen av uppdraget.
Interimkonsulter diskuterar på kontoret