Grafisk profil till 2Protect2Protect är ett säkerhetsföretag för s.k. fysisk säkerhet . De utför bland annat konsultation och rådgivning för hur t.ex. ett kontorshus säkras upp. Vi tog fram en logotyp runt ett koncept där delar av bokstäverna “skyddas” (protect) från insyn.

Vi tog även fram en idé att använda företagsnamnet i texter som beskriver olika situationer där 2Protect är aktivt.

logotyp med miljöbild i bakgrunden
ikon logotyp 2protect
grafisk profil ogo 2protect
grafisk profil slogan 2protect the office
grafisk profil slogan 2protect from intruders
grafisk profil slogan 2protect the building
grafisk manual 2protect

Fler grafiska profileritetablering logo vinkel
logotyp i vinkel - joanna forslund
← översikt profiluppdrag