Ring:

073-255 86 25


Mejla:

niklas@widecircle.se


Kontakt: Niklas Hallgren

Grafisk profil – matnyttiga råd och 5 tips inför dina planer på en ny profil

8 min. läsning

Läs vad en grafisk profil är‭, ‬innehåller och vad den har för syfte‭. Du som letar formgivare/byrå får råd och tips som hjälper dig med offertförfrågan, designbrief och att bedöma portfolios.

Visuell identitet, varumärkesprofil, identitet, företagsidentitet eller grafisk profil är i stort sätt samma sak. Som man säger – kärt barn har många namn. Hädanefter i den här texten använder vi oss av “grafisk profil” eller bara “profil”.

grafisk profil mockup
Grafisk profil för ST Solutions. Se hela profilen
grafisk profil mockup
Grafisk profil för ST Solutions. Se hela profilen

Grafisk profil‭ – vad är det och ‬vilken funktion har den och varför är den viktig‭?

En grafisk profil innehåller grafiska element och regler för utseendet av ett varumärke och kan t.ex. innehålla de färger ett företag ska använda sig av eller beskriva hur logotypen ska användas i kommunikation‭en. ‬Varumärket kan vara ett företag, ett band, ett evenemang, en kampanj, en organisation m.m. Syftet med en grafisk profil är att visualisera varumärkets karaktär så att kommunikationen får en grafisk ordning och‭ ‬reda från webbsidan till trycksaken‭. ‬Det skapar igenkänning och högre förtroende vilket ger djupare relationer och med det följer ofta nya och nöjda kunder‭, ‬användare eller medlemmar m.m‭.

Se ett exempel på en grafisk profil

Vad innehåller en grafisk profil‭?‬

Bas:‬

 • ‬Logotyp
 • En färgpalett
 • Typsnitt‭ med olika vikter som t.ex. en fet variant
 • Instruktioner hur profilen ska användas – en grafisk manual

En profil kan också utöver basen innehålla:

 • symbolspråk/ikoner‭ som ‬kan användas för att t.ex‭. beskriva tjänster eller produkter
 • ‭grafiska element‭ som mönster eller delar av logotypen m.m‭.‬
 • ‬bildspråk‭ – en guide för känslan i de bilder som ska användas
 • språkguide‭ som ‬sätter tonen i den skriftliga kommunikationen
 • mallar för presentationer, wordfiler, brevhuvud m.m.
 • designsystem‭ där ‬moduler med kombinationer av profilens element kan användas som ett lego vid grafisk produktion
ikoner grafisk profil
Exempel på ett symbolspråk/ikoner till Boat Monitoring System. Se hela profilen
ikoner grafisk profil
Exempel på ett symbolspråk/ikoner till Boat Monitoring System. Se hela profilen

Skillnaden mellan varumärke och‬ grafisk profil

Ett varumärke består av‭:

 • känslor‭, ‬associationer och löften
 • image‭, ‬den faktiska uppfattning omvärlden har av varumärket
 • ‬det visuella uttrycket‭ som kommer ur ‬den‭ ‬grafiska profilen
 • identitet‭, ‬‬en lista på‭ ‬allt som verkligen finns, varumärkets själ

En grafisk profil ska alltså inte förväxlas med att vara ett varumärke i sig – vilket är ganska vanligt. Grafiska profilen är en av delarna i ett varumärke och fungerar som ‬en grafisk förpackning åt hela varumärket‭‭.‬

grafisk profil tips

‬Undvik trender

För att skapa konsekvent kommunikation är det viktigt att den känns relevant och har ett utseende som känns aktuellt under flera år. ‬Därför ska den grafiska profilen, som styr utseendet, inte baseras för mycket på den senaste trenden för då är risken stor att känslan i budskapet går ur tiden lika snabbt som den kändes rätt‭.

Vad kostar en grafisk profil‭?‬

Att ta fram en ny grafisk profil är en designprocess, det är en tjänst och inte en vara, där varje uppdrag har olika omfattning och resultatet ska bli unikt. ‬‬Därför är det snudd på omöjligt att sätta ett generellt pris. Men här är några faktorer som påverkar priset:

 1. Omfattning ‬‬
  Logotyp, typsnitt, mallar eller ikoner m.m. Hur stor ska profilen vara? Är du osäker på‭ ‬vad ni behöver‭? Tänk igenom i vilka sammanhang profilen främst kommer att användas för ‬det ger ledtrådar till vad ni behöver.‬ Det går även att‭ ‬“bygga ut”‭ profilen ‬när behov uppstår‭.
 2. Finns det en profil idag?
  Det är komplext när en profil redan finns och det blir mer jobb‭. Balans mellan gammalt och nytt‭ ‬kräver mer eftertanke och tid‭.‬ ‬Ska logotypen förnyas istället för att göras om helt eller ska kanske samma färger användas som tidigare‭?‬‭ ‬Igenkänning från tidigare profil ska kanske finnas kvar annars finns det en risk att man tappar kopplingar till sitt varumärke‭.
 3. ‭Storlek på‭ ‬byrån och kunskapsnivå
  Det finns mängder av storlekar på‭ ‬byråer. Tänk över hur stor organisation du vill ha att göra med under processen. ‬En formgivare eller mindre byrå‭ ‬kan vara enklare att kommunicera med under arbetets gång och samtidigt vara mer priseffektiv‭.‬ Erfarenhet hos byrån/formgivaren och kvalitet på designen är också en faktor som påverkar priset.
 4. Insikter om målgruppen‭
  Behövs det en grundlig analys utöver design eller finns det redan djupgående insikter om målgruppen‭?‬
grafisk profil tips

Offertförfrågan

Skriv en utförlig uppdragsbeskrivning, bestäm tidigt vad som är viktigt och var specifik med vad den grafiska profilen ska innehålla‭. ‬En för kort beskrivning kommer att ge ett stort spann mellan lägsta och högsta pris och då blir‭ det ‬svårt att göra en jämförelse mellan offerter‭. ‬Det blir som att jämföra en‭ ‬”stuga”med ett‭ ‬”slott”‭. Be om offert från de byråer/formgivare som har kunskapsnivå‭, ‬storlek och referenser som motsvarar era förväntningar‭.‬

Kontakta oss nu för offert →
grafisk profil tips

Case med grafiska profiler

Titta på formgivarens/byråns tidigare uppdrag och få en uppfattning om både kreativ förmåga och strategisk kunskap‭. Har portfolion en genomgående stil eller är casen anpassade efter uppdraget‭? ‬Ifall de är anpassade efter uppdraget tyder det på‭ en stark ‬analys och med det strategisk förmåga‭. Komplettera med att se social media som LinkedIn för att få ytterligare information om kunskap‭, ‬bakgrund och erfarenhet‭. Innan du kontaktar de byråer/formgivare du valt ut är det dags att skapa en designbrief‭.

Se vår portfolio →

Vad är en designbrief‭? 

En designbrief är ett dokument som agerar guide genom hela designprocessen och den ska skapa samsyn kring projektets syfte och betydelse‭. ‬Den kan också‭ ‬ge kreativ inspiration och bidra till problemlösning‭. ‬En designbrief kan skrivas av byrån eller formgivaren men det är bra att börja skriva den själv så‭ ‬att den kan användas vid offertförfrågan för att till sist färdigställas tillsammans med byrån/formgivaren‭. ‬Briefen kan ha lite olika innehåll beroende på‭ ‬projektets storlek och process‭:

 • Ert namn‭, namn på ‬produkt eller tjänst
 • Utmaningar som finns
 • Främsta konkurrenter
 • Vad profilen ska innehålla‭, ‬omfattning‭
 • I vilka/vilket sammanhang kommer profilen att användas?
 • ‬Vilka målgrupper vänder ni er till och vad vet ni om dem‭?‬
 • Vad tror ni motiverar målgrupperna och vad vill ni att de ska känna?
 • ‬Budget‭
 • ‬Tidsplan‭, ‬process
 • ‬Hur ska profilen utvärderas‭?
 • Vem hos er ska godkänna den nya profilen‭?‬
grafisk profil tips

Vem eller vilka i er organisation ska godkänna den nya grafiska profilen‭?‬

Slutresultatet ska presenteras direkt för den eller de personer som ska godkänna den nya profilen‭ och det är viktigt att det här tydligt redan från start – annars blir det onödigt krångligt. T.ex: en assistent får i uppgift av marknadschefen att kontakta en byrå‭ och blir kontaktperson för uppdraget. Det är fortfarande marknadschefen som ska godkänna den nya profilen och ifall byrån presenterar förslaget för assistenten‭, ‬som i sin tur visar resultatet för marknadschefen‭, ‬så‭ ‬är risken stor att de koncept som ligger till grund för profilen försvinner på‭ ‬vägen‭. ‬Beslutsprocessen har blivit ineffektiv och osäker för båda parter‭. ‬‬

Se den grafiska profilen ur målgruppens perspektiv

Intressanta idéer kommer fram när ni tillsammans med formgivaren har en djup insikt i vad målgruppen känner.‭ Den nya grafiska‭ ‬profilen ska kännas bekväm och t.ex. så ska ett företags historia‭, ‬värderingar etc‭. speglas i profilen‭. ‬Men‭ målgruppen för profilen är inte helt och hållet den egna organisationen utan i det här fallet främst företagets kunder. Ofta finns dock en osäkerhet kring vad målgrupper egentligen känner. Ett bildligt exempel: du gillar en blå‭ ‬färg och vill ha den i profilen. Då‭ ‬bör du ställa dig frågan ifall det passar målgruppen‭ och kan du inte svara ärligt på‭ ‬den frågan så‭ är research en bra idé‭. Man kan använda sig‭ ‬av ett företag specialiserat på‭ ‬research men vid en mindre budget behöver man inte göra det så‭ ‬komplicerat utan undersökningar kan göras via formulär på‭ ‬webbsidan eller i social media‭. ‬Det är bättre än att inte göra något alls‭. ‬I den typen av research finns ofta en viss osäkerhet‭ och vad man ‬väljer är ofta en budgetfråga. De bästa insikterna kring målgruppers tankar och känslor nås med djupare undersökningar och iakttagelser‭.‬

logotyp och vitikort mockup
Logotyp och visitkort som del av grafisk profil till IT Etablering. Se hela profilen
logotyp och vitikort mockup
Logotyp och visitkort som del av grafisk profil till IT Etablering. Se hela profilen
grafisk profil tips

Vill ni ha en skräddarsydd grafisk profil som skapats ur en stark strategisk analys av ert företag?

WideCircle är en designbyrå i Stockholm som skapar medvind för ert budskap. Vi jobbar gärna i ett nära prestigelöst samarbete och gör även webbsidor och grafisk design för print.

Hör av dig nu för en grafisk profil med guldkant som träffar rätt hos era kunder.

Kontakta oss nu →

Sammanfattning‭.‬

Investera i en grafisk profil så att varumärket kommunicerar det ni står för‭. Profilen ska vara med er i flera år framöver så det är bra att inte hasta igenom processen – låt det ta lite tid. ‭Se till att ha tydliga mål, var realistisk med budgeten och ha en strategi med gedigen design oberoende profilens omfattning.