Ring:

073 - 255 86 25


Mejla:

niklas@widecircle.se


Kontakt: Niklas Hallgren

Grafisk profil – råd och 5 tips inför den nya profilen

8 min. läsning

Vad är en grafisk profil, den är mer än bara en logotyp och vad har den har för syfte‭? Efter att ha läst den här artikeln kommer du ha svaren och fått råd och tips gällande offertförfrågan, designbrief, bedömning av en portfolio med grafiska profiler och hur du kan göra för att se profilen ur ett annat perspektiv och mer därtill. 

grafisk profil mockup
Grafisk profil för ST Solutions. Se hela profilen
grafisk profil mockup
Grafisk profil för ST Solutions. Se hela profilen

Grafisk profil – vad är det, ‬vilken funktion har den och varför är den viktig‭?

De kan först vara bra att veta att orden visuell identitet, varumärkesprofil, företagsidentitet och grafisk profil är ord som egentligen betyder samma sak. Med det sagt – en grafisk profil innehåller olika grafiska element och regler för utseendet av ett varumärke. Reglerna kan t.ex. beskriva vilka färger som finns att tillgå eller hur logotypen ska användas i företagets kommunikation. ‬Varumärket behöver inte vara ett företag utan kan vara ett band, ett evenemang, en kampanj eller en organisation m.m.

Syftet med en grafisk profil är att visa varumärkets karaktär och att skapa en visuell ordning och reda i allt från webbsidan till trycksaken så att det står ut i konkurrensen‭. ‬Det här är viktigt för det skapar igenkänning som leder till ökat förtroende som i sin tur gör att människor pratar om och tar till sig varumärket‭ på ett positivt sätt.

Se ett exempel på en grafisk profil

Vad innehåller en grafisk profil‭?

En bas:‬

 • ‬Logotyp
 • En färgpalett
 • Typsnitt‭ med olika vikter som t.ex. en fet variant
 • Instruktioner hur profilen ska användas – en grafisk manual

Utöver basen kan en grafisk profil även innehålla:

 • symbolspråk/ikoner‭ som ‬kan användas för att t.ex‭. beskriva tjänster eller produkter
 • ‭grafiska element‭ som mönster eller delar av logotypen m.m‭.‬
 • ‬bildspråk‭ – en guide för känslan i de bilder som ska användas
 • språkguide‭ som ‬sätter tonen i den skriftliga kommunikationen
 • mallar för presentationer, wordfiler, brevhuvud m.m.
 • designsystem‭ där ‬moduler med kombinationer av profilens element kan användas som ett lego vid grafisk produktion
ikoner grafisk profil
Exempel på ett symbolspråk/ikoner till Boat Monitoring System. Se hela profilen
ikoner grafisk profil
Exempel på ett symbolspråk/ikoner till Boat Monitoring System. Se hela profilen

Skillnaden mellan varumärke och‬ grafisk profil

Ett varumärke består av‭:

 • känslor‭, ‬associationer och löften
 • image‭, ‬den faktiska uppfattning omvärlden har av varumärket
 • ‬det visuella uttrycket‭ som kommer ur ‬den‭ ‬grafiska profilen
 • identitet‭, ‬‬en lista på‭ ‬allt som verkligen finns, varumärkets själ

En grafisk profil ska alltså inte förväxlas med att vara ett varumärke i sig – vilket är ganska vanligt. Istället är den grafiska profilen en av delarna i ett varumärke och fungerar som ‬en ”visuell förpackning” åt hela varumärket‭‭.‬

grafisk profil tips

‬Undvik trender

För att skapa en konsekvent kommunikation som bygger förtroende är det viktigt att varumärket känns relevant och med det ett utseende som känns aktuellt under flera år. ‬Därför ska den grafiska profilen, som styr utseendet, inte baseras för mycket på den senaste trenden. För stor vikt vid trender leder till att känslan i ert budskap går ur tiden lika snabbt som den var rätt‭ och er kommunikation kommer snabbt att kännas inaktuell.

Vad kostar en grafisk profil‭?‬

Att ta fram en ny grafisk profil är en designprocess, det är en tjänst och inte en vara, där varje uppdrag har olika omfattning och resultatet ska bli unikt. ‬‬Därför är det snudd på omöjligt att sätta ett generellt pris. Men här är några faktorer som påverkar priset:

 1. Omfattning ‬‬
  Logotyp, typsnitt, mallar eller ikoner m.m. Är du osäker på‭ ‬vad ni behöver‭? Se över i vilka sammanhang profilen främst kommer att användas för ‬det ger ledtrådar till vad ni behöver.‬ Hur stor ska profilen vara? Tänk på att det går att‭ ‬“bygga ut”‭ profilen ‬när behov uppstår‭.
 2. Finns det en grafisk profil idag?
  Det är komplext när en profil redan finns och det går åt mer tid vid förnyelse. Balans mellan gammalt och nytt‭ ‬kräver mer eftertanke och tid‭.‬ ‬Känslan i nuvarande profil ska kanske finnas kvar så att man inte tappar tidigare kopplingar till sitt varumärke och där t.ex. logotypen förnyas med touch-up av grafiken och liknande färger. Eller är målet en helt ny känsla där varumärket förnyas rejält och där bl.a. logotypen görs om helt och hållet?
 3. ‭Storlek på‭ ‬byrån och kunskapsnivå
  Det finns mängder av storlekar på‭ ‬byråer. Tänk över hur stor organisation du vill ha att göra med under processen. ‬En formgivare eller mindre byrå‭ ‬kan vara enklare att kommunicera med under arbetets gång och samtidigt vara mer priseffektiv‭.‬ Erfarenhet hos byrån/formgivaren och kvalitet på designen är också en faktor som påverkar priset.
 4. Insikter om målgruppen‭
  Behövs det en grundlig analys utöver design eller finns det redan djupgående insikter om målgruppen‭?‬ Tänk på att det alltid krävs en viss analys även i de fall där det redan finns insikter om målgruppen. Anledningen är att insikterna behöver ”transformeras” till grafisk form som tilltalar målgruppen.
grafisk profil tips

Offertförfrågan

Skriv en utförlig uppdragsbeskrivning, bestäm vad som är viktigt och var specifik med vad den grafiska profilen ska innehålla‭. ‬En för kort beskrivning ger ett stort spann mellan lägsta och högsta pris och det blir ‬svårt att jämföra offerter‭. ‬Det är som att jämföra en‭ ‬”stuga”med ett‭ ‬”slott” och det vill du helst undvika. Be om offert från byråer/formgivare som har kunskapsnivå‭, ‬storlek och referenser som motsvarar era förväntningar‭.‬

Kontakta oss nu för offert : :
grafisk profil tips

Case med grafiska profiler

Titta på formgivarens/byråns tidigare uppdrag för att få en uppfattning om både kreativ förmåga och strategisk kunskap‭. Har portfolion en genomgående stil eller är casen anpassade efter uppdraget‭? ‬Ifall de är anpassade efter uppdraget tyder det på‭ stark ‬analys och strategisk förmåga‭. Komplettera med att se social media som LinkedIn för ytterligare information om kunskap‭, ‬bakgrund och erfarenhet‭. Innan du kontaktar de byråer/formgivare du valt ut är det dags att skapa en designbrief‭.

Se vår portfolio : :

Vad är en designbrief‭? 

En designbrief är ett dokument som agerar guide genom hela designprocessen och den ska skapa samsyn kring projektets syfte och betydelse‭. ‬Den kan också‭ ‬ge inspiration och bidra till problemlösning‭. ‬En designbrief kan skrivas av byrån eller formgivaren men det är bra att börja skriva den själv så‭ ‬att den kan användas vid offertförfrågan för att till sist färdigställas tillsammans med byrån/formgivaren‭. ‬Briefen kan ha lite olika innehåll beroende på‭ ‬projektets storlek och process‭ men här kommer några exempel:

 • Ert namn‭, namn på ‬produkt eller tjänst
 • Utmaningar som finns
 • Främsta konkurrenter
 • Vad profilen ska innehålla‭, ‬omfattning‭
 • I vilka/vilket sammanhang kommer profilen att användas?
 • ‬Vilka målgrupper vänder ni er till och vad vet ni om dem‭?‬
 • Vad tror ni motiverar målgrupperna och vad vill ni att de ska känna?
 • ‬Budget‭
 • ‬Tidsplan‭, ‬process
 • ‬Hur ska profilen utvärderas‭?
 • Vem hos er ska godkänna den nya profilen‭?‬
grafisk profil tips

Vem/vilka i er organisation ska godkänna den nya grafiska profilen‭?‬

Slutresultatet ska presenteras direkt för den eller de personer som ska godkänna den nya profilen‭ och det är viktigt att det här är tydligt redan från start – annars kan det bli onödigt krångligt. T.ex: en assistent får i uppgift av marknadschefen att ta kontakt med en byrå‭ och blir kontaktperson för uppdraget. Det är dock fortfarande marknadschefen som ska godkänna den nya profilen och ifall byrån presenterar förslaget för assistenten‭, ‬som i sin tur visar resultatet för marknadschefen‭, ‬så‭ ‬är risken stor att de koncept som ligger till grund för profilen försvinner på‭ ‬vägen‭. ‬Beslutsprocessen har nu blivit ineffektiv och osäker för båda parter‭. ‬‬

Se den grafiska profilen ur målgruppens perspektiv

Den nya grafiska‭ ‬profilen ska för dig som uppdragsgivare kännas bekväm och t.ex. så ska företagets historia‭, ‬värderingar etc‭. speglas i profilen‭. ‬Men‭ målgruppen för profilen är inte helt den egna organisationen utan i det här fallet också företagets kunder. Det är vanligt att det finns en osäkerhet kring vad de egentligen känner inför varumärket och det samtidigt som de intressanta idéerna kommer när ni tillsammans med formgivaren har en djup insikt i vad målgruppen känner.‭ Ett bildligt exempel: du gillar en blå‭ ‬färg och vill ha den i profilen. Då‭ ‬bör du ställa dig frågan ifall det passar målgruppen‭ för vad du/ni känner är bara en del i pusslet. Kan du inte svara ärligt på‭ ‬frågan så‭ finns det inte tillräckligt med insikter och information och det är dags för research.

Research

‬De bästa insikterna kring målgruppers tankar och känslor nås oftast med djupare undersökningar och iakttagelser‭.‬ Det är då en bra idé att använda sig av ett företag specialiserat på‭ ‬research. Men vid en mindre budget behöver man inte göra det så‭ ‬komplicerat utan undersökningar kan göras via formulär på‭ ‬webbsidan, ställa frågor till sina kunder eller gå ut i social media m.m.‭ ‬Det kan vara bättre än att inte göra något alls men det gäller att ställa de rätta frågorna och tolka svaren utan fördomar.

logotyp och vitikort mockup
Logotyp och visitkort som del av grafisk profil till IT Etablering. Se hela profilen
logotyp och vitikort mockup
Logotyp och visitkort som del av grafisk profil till IT Etablering. Se hela profilen
grafisk profil tips

Vill ni ha en skräddarsydd grafisk profil som skapats ur en stark och gedigen analys av ert företag?

WideCircle är en designbyrå som skapar medvind för er kommunikation. Vi har gärna ett nära, prestigelöst samarbete och gör även webbsidor och grafisk design för print.

Hör av dig nu för en grafisk profil som träffar rätt hos era målgrupper.

Kontakta oss nu : :

Sammanfattning‭.‬

Investera i en grafisk profil så att varumärket kommunicerar det ni står för‭. Profilen ska vara med er i flera år framöver så det är bra att inte hasta igenom processen – låt det ta lite tid. ‭Se till att ha tydliga mål, var realistisk med budgeten och ha en strategi med gedigen design oberoende profilens omfattning.