Ring:

073-255 86 25


Mejla:

niklas@widecircle.se


Kontakt: Niklas Hallgren

Grafisk profil – matnyttiga råd och 5 tips inför dina planer på en ny profil


Läs vad en grafisk profil är‭, ‬innehåller och vad den har för syfte‭. Du som letar formgivare/byrå får råd och tips som hjälper dig med offertförfrågan, designbrief och att bedöma portfolios.

Grafisk profil‭ – vad är det och ‬vilken funktion har den och varför är den viktig‭?

En grafisk profil är en manual för utseendet av ett varumärke och kan t.ex. innehålla vilka färger ett företag ska använda sig av eller hur logotypen ska användas i kommunikation‭en. ‬Varumärket kan t.ex. vara ett företag, ett band, ett evenemang, en kampanj, en organisation m.m. Syftet med en grafisk profil är att skapa kommunikation som är enhetligt och har en grafisk ordning och‭ ‬reda i allt från webbsidan till trycksaken‭. ‬Det skapar igenkänning och högt förtroende för varumärket vilket gör det lättare att få nya, nöjda kunder‭, ‬användare eller medlemmar m.m‭.
Här kan du se ett exempel på en grafisk profil

grafisk profil mockup
Grafisk profil för ST Solutions. Se hela profilen
grafisk profil mockup
Grafisk profil för ST Solutions. Se hela profilen

Vad innehåller en grafisk profil‭?‬

Bas:‬

 • ‬Logotyp
 • En färgpalett
 • Typsnitt‭ med olika vikter som t.ex. en fet variant
 • Instruktioner hur profilen ska användas – en grafisk manual

En profil kan också utöver basen innehålla‭:‬

 • symbolspråk/ikoner‭ som ‬kan användas för att beskriva t.ex‭. tjänster eller produkter
 • ‭grafiska element‭ som ‬t.ex‭. är ‬mönster eller delar av logotypen m.m‭.‬
 • ‬bildspråk‭ – en guide för känslan i de bilder som ska användas
 • språkguide‭ som ‬sätter tonen i den skriftliga kommunikationen
 • mallar för presentationer, wordfiler med brevhuvud m.m.
 • designsystem‭ där ‬moduler med kombinationer av profilens element kan användas som ett lego vid grafisk produktion
ikoner grafisk profil
Exempel på ett symbolspråk/ikoner till Boat Monitoring System. Se hela profilen
ikoner grafisk profil
Exempel på ett symbolspråk/ikoner till Boat Monitoring System. Se hela profilen

Skillnaden mellan varumärke och‬ grafisk profil

Ett varumärke består av‭:

 • identitet‭, ‬‬en lista på‭ ‬allt som verkligen finns
 • image‭, ‬den faktiska uppfattning omvärlden har av varumärket
 • känslor‭, ‬associationer och löften kopplade till varumärket
 • ‬det visuella uttrycket‭ för varumärket‭ – ‬den‭ ‬grafiska profilen

Visste du att en vanlig missuppfattning är att ett varumärke är det visuella uttryck som man skapat utifrån den grafiska profilens regelverk? Den grafiska profilen är dock en av delarna i ett varumärke och den fungerar som ‬ett ”omslag” till varumärket‭‭.‬

grafisk profil tips

‬Undvik trender

För att skapa en konsekvent kommunikation är det viktigt att en grafisk profil känns relevant och är aktuell. Men ‬den behöver också förmedla rätt känslor i flera‭ ‬år framöver. ‬Därför ska den inte baseras på den senaste trenden för då är risken stor att profilen går ur tiden lika snabbt som den kändes rätt‭.

Vad kostar en grafisk profil‭?‬

Att ta fram en ny grafisk profil är en designprocess, det är en tjänst och inte en vara, där varje uppdrag har olika omfattning och resultatet ska bli unikt. ‬‬Därför är det snudd på omöjligt att sätta ett generellt pris. Men å andra sidan så går det att ta upp några av de faktorer som påverkar priset.

 1. Omfattning ‬‬
  Logotyp, typsnitt, mallar eller ikoner m.m. Är du osäker på‭ ‬vad ni behöver‭? Tänk igenom i vilka sammanhang profilen främst kommer att användas för ‬det ger ledtrådar till vad ni faktiskt behöver.‬ Det går även att‭ ‬“bygga ut”‭ profilen ‬när behov uppstår‭.
 2. Finns det en profil idag?
  Det är komplext när en profil finns och det blir mer jobb‭. Balans mellan gammalt och nytt‭ ‬kräver mer eftertanke och tid‭.‬ ‬Ska logotypen förnyas istället för att göras om helt eller ska kanske samma färger användas som tidigare‭?‬‭ ‬Igenkänning från tidigare profil bör finnas kvar annars är risken stor att man tappar kopplingar till sitt varumärke‭.
 3. ‭Storlek på‭ ‬byrån och kunskapsnivå
  Det finns mängder av storlekar på‭ ‬byråer. Tänk över hur stor organisation du vill ha att göra med under processen. ‬En formgivare eller mindre byrå‭ ‬kan vara enklare att kommunicera med under arbetets gång och samtidigt vara mer priseffektiv‭.‬ Erfarenhet hos byrån/formgivaren och kvalitet på designen är också en faktor som påverkar priset.
 4. Insikter om målgruppen‭
  Behövs det en grundlig analys utöver design/form eller finns det redan djupgående insikter om målgruppen‭?‬
grafisk profil tips

Offertförfrågan

Skriv en utförlig uppdragsbeskrivning, bestäm tidigt vad som är viktigt och var specifik med vad den grafiska profilen ska innehålla‭. ‬En för kort beskrivning kommer att ge ett för stort spann mellan lägsta och högsta pris och då blir‭ det ‬svårt att göra en jämförelse mellan offerter‭. ‬Det blir som att jämföra en‭ ‬”stuga”med ett‭ ‬”slott”‭. Be sedan om offert från de byråer/formgivare som har kunskapsnivå‭, ‬storlek och referenser som motsvarar era förväntningar‭.‬

Kontakta oss nu för offert →
grafisk profil tips

Case med grafiska profiler

Titta på formgivarens/byråns tidigare uppdrag och få en uppfattning om både kreativ förmåga och strategisk kunskap‭. Har portfolion en genomgående stil eller är casen anpassade efter uppdraget‭? ‬Ifall de är anpassade efter uppdraget tyder det på‭ en stark ‬analys och med det strategisk förståelse för målgruppen‭. Komplettera med att se social media som LinkedIn för att få ytterligare information om kunskap‭, ‬bakgrund och erfarenhet‭. Innan du kontaktar de byråer/formgivare du valt ut är det dags att skapa en designbrief‭.

Se vår portfolio →

Vad är en designbrief‭? 

En designbrief är ett dokument som agerar guide genom hela designprocessen och meningen med den är att skapa samsyn kring projektets syfte och betydelse‭. ‬Den kan också‭ ‬ge kreativ inspiration och bidra till problemlösning‭. ‬En designbrief kan skrivas av byrån eller formgivaren men det är bra att börja skriva den själv så‭ ‬att den kan användas vid offertförfrågan för att till sist färdigställas tillsammans med byrån/formgivaren‭. ‬Briefen kan innehålla olika saker beroende på‭ ‬projektets storlek och process‭.‬

 • Ert namn‭, namn på ‬produkt eller tjänst
 • Utmaningar som finns
 • Främsta konkurrenter
 • Vad profilen ska innehålla‭, ‬omfattning‭
 • I vilka/vilket sammanhang kommer profilen att användas?
 • ‬Vilka målgrupper vänder vi oss till och vad vet vi om dem‭?‬
 • Vad tror vi motiverar målgrupperna och vad vill vi att de ska göra‭?‬
 • Finns det något som måste vara med i kommunikationen‭?
 • ‬Budget‭.‬
 • ‬Tidsplan‭, ‬process
 • ‬Hur ska profilen utvärderas‭?
 • Vem hos uppdragsgivaren ska godkänna den nya profilen‭?‬
grafisk profil tips

Vem eller vilka i er organisation ska godkänna den nya grafiska profilen‭?‬

Slutresultatet ska presenteras direkt för den eller de personer som ska godkänna den nya profilen‭ och det är viktigt att det här tydligt redan från start annars blir det onödigt krångligt. T.ex: En assistent får i uppgift av marknadschefen att kontakta en byrå‭ och blir kontaktperson för uppdraget. Det är fortfarande marknadschefen som ska godkänna den nya profilen och ifall byrån presenterar förslaget för assistenten‭, ‬som i sin tur visar resultatet för marknadschefen‭, ‬så‭ ‬är risken stor att de koncept som ligger till grund för profilen försvinner på‭ ‬vägen‭. ‬Beslutsprocessen har blivit ineffektiv och osäker för båda parter‭. ‬‬

Se den grafiska profilen ur målgruppens perspektiv

Intressanta idéer kommer till ytan när ni tillsammans med formgivaren har en djup insikt i vad målgruppen känner.‭ Den nya grafiska‭ ‬profilen ska kännas bekväm och t.ex. ska ett företags historia‭, ‬värderingar etc‭. speglas i profilen‭. ‬Men‭ målgruppen för profilen är inte helt och hållet den egna organisationen utan i det här fallet främst företagets kunder. Ofta finns dock en osäkerhet kring vad målgrupper egentligen känner. Ett bildligt exempel: ifall du gillar en blå‭ ‬färg och vill ha den i profilen så‭ ‬bör du ställa dig frågan ifall det passar målgruppen‭. ‬Kan du inte svara ärligt på‭ ‬den frågan så‭ är research en bra idé‭.

Då kan man använda sig‭ ‬av ett företag specialiserat på‭ ‬research. ‬Vid en mindre budget behöver man inte göra det så‭ ‬komplicerat utan undersökningar kan göras via formulär på‭ ‬webbsidan eller i social media‭. ‬Det är bättre än att inte göra något alls‭. ‬I den typen av research finns ofta en viss osäkerhet‭ och vad man ‬väljer är till slut en budgetfråga. Den bästa förståelsen för målgruppers känslor och tankar uppnås genom djupare undersökningar‭.‬

logotyp och vitikort mockup
Logotyp och visitkort som del av grafisk profil till IT Etablering. Se hela profilen
logotyp och vitikort mockup
Logotyp och visitkort som del av grafisk profil till IT Etablering. Se hela profilen
grafisk profil tips

Vill ni ha en skräddarsydd grafisk profil som skapats ur en stark strategisk analys av ert företag?

WideCircle är en designbyrå i Stockholm som tillsammans med er skapar medvind för ert budskap. Vi jobbar gärna i ett nära prestigelöst samarbete och gör även webbsidor och grafisk design för print.

Hör av dig nu för en grafisk profil med guldkant som träffar rätt hos era kunder.

Se våra case nu →

Sammanfattning‭.‬

Investera i en grafisk profil så att varumärket i flera‭ ‬år kommunicerar det ni står för‭. Därför är det bra att inte hasta igenom processen utan låt ta lite tid. ‭För att uppnå det ska ni ha tydliga mål, vara realistisk med budgeten och ha en genomtänkt strategi som innefattar gedigen design oberoende profilens omfattning.