Ring:

073-255 86 25


Mejla:

niklas@widecircle.se


Kontakt: Niklas Hallgren

FAQ

Vad är det WideCircle säljer?

Vi jobbar med grafisk form som förpackar budskap antingen i digitala format (t.ex. webbsidor) eller i tryck eller som varumärkesidentitet. Analyser i kombination med kreativitet ger en samverkan mellan kreativ och funktionell design – kreationell design. Kombinationen skapar lösningar som når fram.

Vad kostar det?

Typ av uppdrag, omfattning och karaktär är alltid unika för varje uppdrag. Det gör att vi inte lägger ut paketpriser på nätet. Vi jobbar oftast med fasta offerter efter att vi fått en beskrivning av ett uppdrag. Men t.ex. vid eftervård eller uppdateringar av en webbsida eller regelbunden produktion händer det att vi jobbar mot ett timpris.

Jobbar ni bara med kunder i Stockholm?

Nej. Idag finns många olika möjligheter att kommunicera på. T.ex. så kan videomöten hållas över webben och regelbunden kommunikation kan ske på mejl eller via telefon m.m.

Hur ser arbetsprocessen ut?

Den är lite olika beroende på typ av uppdrag men i stora drag:

  1. Möte öga mot öga eller via videolänk eller liknande. Syftet är en uppdragsbeskrivning för att förstå omfattning av uppdraget
  2. Vi skickar offert

Vid godkänd offert

  1. Analys – ta fram målgrupper m.m. – brainstorming av idéer – här ser vi gärna att ni är med
  2. Produktion – skisser av de olika idéerna – presentation
  3. Eventuella ändringar
  4. Leverans – kan t.ex. vara en webbsida som går live eller leverans av en färdig trycksak