Ring:

073 - 255 86 25


Mejla:

niklas@widecircle.se


Kontakt: Niklas Hallgren

Digital presentation MatchClamp

På uppdrag av Skylab Communication producerade vi en digital presentation för MatchClamp. Med animation och interaktivitet kommer MatchClamps produkter till liv. Språkversioner på svenska, engelska och tyska.

digital presentation
presentation dykare

Axplock av digitala case