Ring:

073-255 86 25


Mejla:

niklas@widecircle.se


Kontakt: Niklas Hallgren

Digital presentation MatchClamp

På uppdrag av Skyla Communication skapade vi en digital presentation för MatchClamp. Med animation och interaktivitet ingjuts liv i MatchClamps produkter. Språkversioner på svenska, engelska och tyska.

digital presentation
presentation dykare

Axplock av fler digitala case